O firmie

Firma „Łukasz Modliński Przedsiębiorstwo Projektowania SanitTech” powstała w roku 2009 jako przedsiębiorstwo jednoosobowe. Podczas dotychczasowej działalności w firmie wykonywano głównie projekty przyłączy oraz instalacji wewnętrznych sanitarnych - wod-kan, gaz; a także dokumentacje dla operatów wodno-prawnych i kontroli obiektów w zakresie budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska. Wykonywane opracowania powstawały na zamówienia osób prywatnych jak i firm oraz instytucji publicznych. Obszar działania obejmuje województwa śląskie i łódzkie, głównie powiaty: pajęczański, bełchatowski, wieluński i częstochowski. W razie potrzeby istnieje możliwość współpracy na odległość lub wyjazdów praktycznie na terenie całego kraju.
Oferujemy usługi w zakresie:
- projektowanie przyłączy i instalacji sanitarnych:
  - wodociągowych i kanalizacyjnych,
  - centralnego ogrzewania,
  - wentylacji i klimatyzacji,
  - gazowych,
- doradztwo techniczne w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, operaty wodno-prawne,
- przeglądy techniczne.
W przypadku projektów kompleksowych, których zakres opracowania wykracza poza branżę sanitarną, zapewniamy zespół zaprzyjaźnionych projektantów branżystów w celu realizacji pełnego zakresu zlecenia.
W razie potrzeby dokonujemy również uzgodnień specjalistycznych - BHP, p.poż., sanitarnych, transportowych.

Kontakt

Łukasz Modliński Przedsiębiorstwo Projektowania SanitTech
ul. Kilińskiego 39a
98-330 Pajęczno
tel. 502271858
email: sanittech@o2.pl
www.sanittech.pl